יום ד', ו’ באב תשע”ח
כיתת מופת
ללמוד אחרת
ספורט
של"ח
תגובות: 0   צפיות: 2
תגובות: 0   צפיות: 0
שעורים פרטיים במתמטיקה, לשון ואנגלית בחינם

לוח צלצולים – תשע"ז שיעור שעה יום ו' שעה מקדמת 7:45 - 8:25 7:45 - 8:25 1 8:30 - 9:15 8:30 - 9:15 2 9:15- 10:00 9:15- 10:00 הפסקה 10:00 – 10:20 10:00 – 10:20 3 10:20 – 11:05 10:20 – 11:05 4 11:05 – 11:50 11:05 – 11:50 הפסקה 11:50 – 12:10 12:00-11:50 5 12:10 – 12:55 12:00 – 12:45 6 12:55 – 13:40 הפסקה 13:40 – 13:50 7 13:50 – 14:35 8-9 15:35-14:35