יום ד', ו’ באב תשע”ח
כיתת מופת
ללמוד אחרת
ספורט
של"ח
תגובות: 0   צפיות: 2
תגובות: 0   צפיות: 0
משרד החינוך מציע לתלמידים שעורים פרטיים במתמטיקה, לשון ואנגלית בחינם במסגרת מיזם השעורים הפרטיים ברשת. מצ"ב מכתב עם כל המידע והפרטים.

שעורים פרטיים במתמטיקה לשון ואנגלית בחינם - משרד החינוך.pdf כניסה לאתר השיעורים הפרטיים