יום ד', ו’ באב תשע”ח
כיתת מופת
ללמוד אחרת
ספורט
של"ח
תגובות: 0   צפיות: 2
תגובות: 0   צפיות: 0
שעורים פרטיים במתמטיקה, לשון ואנגלית בחינם

רשימת בעלי תפקידים – תשע"ח :מנהלת החטיבה – טלי חפץ סגנית ומנהלת האשכול – מרינה רוחליןסגנית פדגוגית – שרון רחמים פסיכולוגית בית הספר – פרי גבישרכז ביטחון – בועז נפתלי רכזת חברתית ומלווה מועצת התלמידים – תמי פרנס רכזת חברתית ורכזת תקשוב - נטע קידר שכבה ז'רכזת - מירי רדריועצת - שרית כהןמחנכות: מירי רדר, יעל מינסטר, מקס רוזנפלד, ענת אשל, תמי פרנס, עידית קורן, גלית פלג שכבה ח'רכזת – סמדר שמשיועצת- הילה עתירמחנכות: סמדר שמש, שרון רחמים, מירי מרקוביץ, רחל גפנוביץ, ריבי הורבט, דנה בן - ציון, שרון אפללו שכבה ט'רכזת – נלי דיין - גרינוולדיועצת – שרית כהןמחנכות: נלי דיין - גרינוולד, עידית צדוק, נטע קידר, יערה פדוביץ, שרון ברום, ענת וייס רכזי מקצוע אנגלית - ריבי הורבט מיומנויות (עברית) - שרון ברום מדעים ומצוינות – ענת וייסתנ"ך - מקס רוזנפלדחנ"ג - נורית כהן