יום ד', ו’ באב תשע”ח
כיתת מופת
ללמוד אחרת
ספורט
של"ח
תגובות: 0   צפיות: 2
תגובות: 0   צפיות: 0
שעורים פרטיים במתמטיקה, לשון ואנגלית בחינם
"אי אפשר "לחנך לאהבה"לא לאהבת הארץ, ולא לאהבת הנוףבאהבה אפשר להדביק את הזולת.אהבה אפשר לעורר לפעמיםאבל לא ביד רמה- ולא בזרוע נטויה"(אהבה/ עמוס עוז)

תלמידים והורים יקרים, בפתחה של שנת הלימודים תשע"ח, עם שובנו מהחופשה הגדולה, חופשה שזימנה מנוחה לנפש ,זמן למשפחה, זמן ליצירה... נצא לדרך כולנו יחדיו, נמשיך ונקדם למידה משמעותית ברוח החטיבה ונעמיק בשלושת הצירים של "פדגוגיה דיאלוגית משמעותית" – נמשיך, מנוסים יותר, אך עם עוד מקום רב לחדש. הפדגוגיה הדיאלוגית המשמעותית מאפשרת לנו חיזוק המצוינות וההצטיינות של כל תלמיד בהתאם לסגנון הלמידה שלו, תחומי העניין שלו וכישרונותיו המיוחדים רק לו. היא מאפשרת לנו כצוות ללמוד כל יום מחדש עם תלמידנו ועל עצמינו. לתלמיד, כמו גם למורה - בחטיבתנו יש הזדמנויות רבות לשלב בין החזון הבית ספרי לעבודת ההוראה היום יומית ויש מקום רב לביטוי אישי של בית הספר כקהילה ושל כל תלמיד על חזקותיו, שאיפותיו וחלומותיו. חטיבת הביניים "זאב" הצטרפה לתוכנית "מארג"- אות מצוינות לחינוך יהודי, ציוני ואזרחי . אנו נציבים בפתחה של השנה השלישית לתוכנית ומעריכים את ההזדמנות שיש בידינו לארוג את כל העשייה הענפה בחטיבה לכדי תרבות ארגונית שמחזקת ערכים, למידה ועשייה. מערכת החינוך, כמו גם המערכת עליה אני וצוות המורים מופקדים, מונעת מתוך הצורך להתאים את עצמה לחברה משתנה, ללמידה לאורך החיים, לחיים משמעותיים, לתפקודי לומד במאה העשרים-ואחת ולמצוינות ערכית וחברתית. תהליכי ההוראה, כמו גם תהליכי ההערכה, דורשים גיוון, יצירתיות, מקצועיות ומפגישים אותנו עם האפשרות ללמוד כל נושא תוך השמעת הקולות המייצגים זוויות ראייה שונות: מאחלת לכולנו שנה נפלאה, מעצימה ומוצלחתשלכם,טלי חפץ