יום ד', ו’ באב תשע”ח
כיתת מופת
ללמוד אחרת
ספורט
של"ח
תגובות: 0   צפיות: 2
תגובות: 0   צפיות: 0
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
משרד החינוך מציע לתלמידים שעורים פרטיים במתמטיקה, לשון ואנגלית בחינם במסגרת מיזם השעורים הפרטיים ברשת. מצ"ב מכתב עם כל המידע והפרטים.
קרא עוד...